Schvácení kopyt (Laminitida)

Laminitida je u koní označována jako schvácení kopyt, a jedná se o závažný akutní nebo chronický zánět, který je příčinou patologických změn v jeho anatomickém a funkčním uspořádání.

Schvácení kopyt (Laminitida)

V podstatě je to zánět kopytní škáry, což je vydatně prokrvená struktura. V důsledku jejího onemocnění může kopytní kost začít rotovat a klesat. Postiženy jsou nejčastěji přední končetiny, ale i u zadních se také objevuje. Výsledkem laminitidy je ztráta spojů mezi kostí kopyta a jeho rohovým pouzdrem. Poklesem kopytní kosti směrem na okraj dochází k poruše chodidlové škáry, a to u koně způsobí výraznou bolest.

Schvácení kopyt je možné celkem snadno předvídat, a sice dle okolností nebo tělesných dispozic koně. Pokud bude dodržována správná životospráva, pak se riziko vzniku tohoto onemocnění výrazně sníží.

Příčiny

Schvácení kopyt mohou způsobit mnohé faktory. Nejčastěji se na něm podílí překrmení lehce stravitelnými krmivy s obsahem glycidů  (jetel, ječmen, oves), dlouhodobé užívání některých léků (kortikosteroidy), systémové poruchy (záněty, nevypuzená placenta), některé metabolické poruchy, a také mechanické namáhání kopyt (přetěžování končetin, otřesy…).

Při větším množství lehce stravitelných cukrů obsažených v krmné dávce se okyselí střevní obsah, přemnoží se bakterie, které tyto cukry štěpí, bude potlačena běžná střevní mikroflóra, a to vše způsobí uvolnění endotoxinu ze stěn bakterií. Endotoxin se vstřebá do krevního oběhu a krví se transportuje do vlásečnic kopytní škáry, čímž vyvolá jejich zničení a následné odumření tkáně škáry.

Příznaky schvácení kopyt u koní

Hlavním příznakem schvácení kopyt je nenadálé kulhání. Kůň se nechce pohybovat, nebo chodí strnule a křečovitě. Dalším znakem schvácení kopyt je postoj, při němž má kůň přední nohy natažené před sebe a váhu přenáší na zadní, aby zmírnil bolesti v kopytech. Kopyta jsou na dotyk horká a prstní tepna očividně pulsuje.

Jestliže se s léčbou začne v této fázi, může se kůň uzdravit. V dalším stádiu už dochází ke zničení závěsného aparátu kopytní kosti a v tomto případě se již jedná o chronické stádium laminitidy.

Diagnostika

Na laminitidu mohou upozornit výše uvedené příznaky, ale jedním z nejdůležitějších vyšetření je především rentgenologie kopyta. Na snímcích se posuzuje hloubka kopyta, která by měla být nejméně 15mm od zdravého kopyta. Dále se vyhodnocuje tloušťka dorzální stěny kopyta, jež by měla činit také 15mm, a distance proximální stěny kopyta a výčnělku kopytní kosti – 0 až 15mm. V neposlední řadě je posuzován také palmární úhel, který svírá plocha chodidla kopytní kosti se zemí – 3 až 7 stupňů.

Léčba

Základem léčby schváceného kopyta je včasné diagnostikování a rychlé řešení tohoto problému. Při podezření na laminitidu by koni měla být zajištěna měkká podestýlka, chlazení kopyt a klid v boxu a ihned by měl být kontaktován veterinární lékař. Avšak toto opatření je důležité i v preklinickém stádiu onemocnění. V akutním stádiu jsou podávána vazodilatancia a léky tlumící bolest. Kopyto se podloží smotky obvazů a následně zasádruje nebo lze použít speciální podložky chránící střel kopyta s chodidlem. Při léčbě chronicky schváceného kopyta jsou dodržovány tytéž zásady jako v akutní fázi, je však důležité, zachovat rovnoběžný průběh dorzální stěny kosti kopyta s dorzální stěnou kopytního pouzdra, vhodné podkování a redukci výšky patek. Důležité je samozřejmě dodržovat dietu s vysokým obsahem vlákniny. O takto nemocného koně je nutné pečovat pravidelně po zbytek jeho života, vše závisí na rozsahu postižení kopytní kosti.