Chřipka u slepic

Influenza drůbeže známá i jako ptačí chřipka je virovým onemocněním postihujícím ptáky. Napadá nejen volně žijící ptactvo, ale i hrabavou drůbež jako jsou slepice, kachny, krůty nebo husy. Inkubační doba tohoto onemocnění trvá pouze několik málo dní a během 1-2 dnů dochází k jejich masivnímu úhynu.

Chřipka u slepic

Přenos nemoci

Tuto nemoc šíří zejména volně žijící ptáci, u kterých se virus nachází v jejich zažívacích a dýchacích cestách. A proto k přenosu nemoci dochází nejčastěji po kontaktu s trusem infikovaných ptáků.

Příznaky chřipky u slepic

U nakažených ptáků se vyskytuje především apatie, načechrané peří, netečnost. Mají také dýchací potíže a odmítají se pohybovat. Příjem krmiva je značně snížený nebo dojde ke vzniku úplného nechutenství. Také snáška je velmi nízká nebo se zcela zastaví. Nakladená vejce mají tenkou skořápku a bývají deformovaná. Někteří ptáci vykazují příznaky nachlazení, jako je výtok z nosu a kýchání. Zjištěny byly i krváceniny na nohách ptactva, nekrotické změny na hřebínku, otoky a edém hlavy.

V případě výskytu výše uvedených příznaků o nich ihned informujte veterinárního lékaře. Zabraňte také vstupu cizích osob do infikovaného místa.

Jak chovanou drůbež chránit

Aby byla drůbež před ptačí chřipkou dostatečně chráněna, je třeba ji držet v čistých stájích a zamezit jejímu kontaktu s volně žijícím ptactvem pomocí zasíťování větracích otvorů a oken. Velmi důležité je zabránit přístupu volně žijícího ptactva ke krmivu a vodě k napájení. Při podezření na nákazu je nutná dezinfekce celé stáje.

Léčba

Obecně se onemocnění dýchacích cest léčí podáním antibiotik. Dále se doporučují i následující kroky:

  • Zajistěte efektivní větrání celého kurníku,
  • Dejte slepičkám značnou dávku vitamínů k posílení imunity,
  • Zlepšete jejich stravovací návyky (krmná směs večer a přes den ovoce, zelenina a kukuřičný šrot),  
  • Podestýlku vyměňujte minimálně dvakrát týdně.